Szkolenie firmowe- kilka praktycznych rad jak je zorganizować

2015-10-13

szkolenie

1. KONCEPCJA SZKOLENIA

Przed przystąpieniem do organizacji szkoleń należy zastanowić się nad koncepcją planowanego szkolenia: potrzebie, przyczynach i celach.

Dobre okazje do organizowania szkoleń dla Pracowników:

-zatrudnienie nowych pracowników
-etap wdrażania nowości (nowych technologii, produktów, usług)
-zmiana w strukturze własnościowej Firmy
-uzyskanie wiedzy, którą warto się podzielić ze współpracownikami.

Cele realizowania szkoleń przez Firmy:

-przedstawianie sposobu działania Firmy i przekazanie wiedzy nowym Pracownikom
-podnoszenie kompetencji Pracowników
-podniesienie poziomu wiedzy
-rozszerzenie umiejętności
-informowanie o nowościach
-prezentacja nowości
-stwarzanie możliwości zadawania pytań i samodzielnego działania
-rozwijanie już nabytych umiejętności

2.WYBÓR MIEJSCA

Szkolenie można zorganizować w siedzibie firmy lub w wynajętych salach konferencyjnych.

Miejsce szkolenia powinno być dostosowane do liczby Uczestników i charakteru spotkania, a także możliwości dotarcia Uczestników na szkolenie (odległość, dojazd).

Jeśli uczestnicy zjeżdżają się z dużego terytorium i muszą przejechać duże odległości, a szkolenie zaczyna się od rana, warto przewidzieć miejsca noclegowe w przeddzień szkolenia, aby Uczestnicy dotarli na szkolenie wypoczęci.

Należy uwzględnić sposób ustawienia krzeseł, stołów, blatów w sali konferencyjnej, tak aby kożystnie wpłynęło to na przekazywanie treści oraz komfort uczestników i trenera.

Trzeba przemyśleć także wyposażenie sali konferencyjnej- co będzie potrzebne, aby szkolenie przebiegło bez zakłóceń (ekran, rzutnik multimedialny, flipchart, mikrofon, nagłośnienie, możliwość zaciemnienia sali).

3.TERMIN

– powinien być tak dobrany, aby nie dezorganizował pracy w Firmie

4. BUDŻET

– wpływa na możliwości w zakresie wyboru trenera, miejsca zorganizowania konferencji, ilości Uczestników szkolenia, noclegi, rodzaj cateringu, dodatkowe atrakcje itp.

Najważniejsze w szkoleniu są treści dydaktyczne – wszystko to co chcemy Uczestnikom szkolenia przekazać.

Szkolenie powinien prowadzić specjalista w danej kwestii, który rzetelnie wyjaśni zagadnienia, problemy i odpowie na ewentualne pytania. Najlepiej jeśli trener nie tylko przekazuje teorię, ale sam w praktyce ma kontakt zdanymi zagadnieniami.

Skutecznemu przekazowi treści merytorycznych oraz ich zapamiętywaniu przez Uczestników sprzyja wizualizacja przekazywanych treści:

prezentacje multimedialne wyświetlane przy pomocy rzutnika
i ekranu,
schematy rysowane na flipcharcie

5. MATERIAŁY POMOCNICZE

Dla każdego Uczestnika warto przygotować skrypty, które pomogą zapamiętać i zrozumieć przekazywane treści.

W takich materiałach powinien znaleźć się schematyczny spis poruszanych na szkoleniu zagadnień.

Dobrze przygotowany materiał pomocniczy sprzyja temu, aby nie notować całości tylko dodawać własne uwagi do otrzymanych gotowych notatek.

Do takie materiału Uczestnicy mogą zaglądać po szkoleniu, aby przypominać sobie oraz utrwalać w pamięci ważne zagadnienia.

Dobrym rozwiązaniem jest także przygotowanie dla każdego Uczestnika notatników i długopisów.

6. HARMONOGRAM SZKOLENIA

Szkolenie powinno przebiegać w ustalonych czasowo ramach.

Plan szkolenia powinien uwzględniać następujące elementy:

wprowadzenie z wyjaśnieniem celów i planu szkolenia
przedstawienie kolejnych punktów szkolenia
czas na zadawanie pytań przez Uczestników
czas na samodzielna prace
czas na ewentualny test sprawdzający skuteczność szkolenia
przerwy (które pozwolą odpocząć pomiędzy kolejnymi porcjami informacji
dodatkowy czas na niezaplanowane wydarzenia – przedłużenie się dyskusji, dygresje

7. CATERING

– jeśli szkolenie trwa dłużej niż kilka godzin warto zapewnić uczestnikom serwis kawowy i posiłki

8. BAZA NOCLEGOWA I REKREACJA

– jeśli szkolenie trwa kilka dni, lub Uczestnicy przyjeżdżają z daleka warto przygotować odpowiednie zaplecze noclegowe.
Jeśli dysponujemy większym budżetem można Uczestnikom szkolenia zorganizować także atrakcje, które pomogązrelaksować się po szkoleniu.

Atrakcje te mogą spełniać funkcje integracyjne.

źródło: http://www.szkolenia-konferencje.com.pl/organizacjaszkolenia-poradnik.html

Wyjątkowe miejsca